Bệt Hai Khối Thái Bình Xả Nhấn 2023

800.000 VND

  • Loại sản phẩm:Bệt 2 nhấn két rời.
  • Nắp xả: Nắp thường.
  • Kích thước: Dài 688 Rộng 370 Cao 770mm
  • Lượng nước xả: 3L/6L